Taneční škola TIMEDANCE byla založena v roce 2007 tanečníkem a choreografem Tiborem Karvaiem (Tim).

Patříme mezi nejlepší taneční školy v Královéhradeckém kraji. Věnujeme se  stylům Street Dance, snažíme se dětem poskytnout smysluplné využití volného času a připravovat je na taneční soutěže a vychováváme budoucí profesionální tanečníky a lektory.

U každého jedince podporujeme jeho taneční rozvoj.

Vystupujeme na kulturních a sportovních akcí a naši práci prezentujeme na pohárových a mistrovských tanečních soutěží.

Velmi si zakládáme na dobrém vzájemném přístupu, jak mezi tanečníky a trenéry navzájem, tak i v komunikaci s rodiči. 

CO DĚLÁME

Pořádáme příměstské taneční tábory, letní taneční soustředění, taneční show.  A abychom si to spolu užili i mimo tréninky, pořádáme párty s přespáním.