SOUHLAS  S POŘIZOVÁNÍM  FOTOGRAFICKÝCH,  apod.  ZÁZNAMŮ

Členové kurzů, nebo jejich zákonní zástupci (dále jen "tanečník") Taneční školy TIMEDANCE Hořice, z.s. (dále jen "škola")  souhlasí s tím, aby  osoba jí pověřená pořizovala fotografické, obrazové a zvukově obrazové nebo zvukové záznamy týkající se jich, choreografie i projevů osobní povahy na všech aktivitách školy (dále jen "záznamy") a aby takové materiály užila v dokumentačních a propagačních materiálech všemi známými a dostupnými způsoby užití (internet, propagace v médiích, tisk, printových a elektronickách médiích jako televize a rozhlas, na sociálních sítích). Tento souhlas se uděluje na neomezenou dobu a na území celého světa. Každý tanečník  tímto garantuje a stvrzuje škole, že nevznese žádný finanční požadavek za účast v jakékoliv aktivitě školy ani žádný jiný finanční požadavek za poskytnutí a užití záznamů. Žádnému tanečníkovi (nebo jeho zákonnému zástupci) nepřísluší nárok na dodatečnou odměnu podle ustanovení §49 odst.6 autorského zákona, stejně jako v souvislosti s poskytnutím licence podle této dohody nepřísluší tanečníkovii nárok na žádnou jinou odměnu či plnění. Toto se vztahuje rovněž na odměny za provozování výkonu placené uživateli prostřednictvím OSA, Intergram, popř. dalších ochranných organizací i jiných subjektů.