Fit Klub se nachází na Lidickém nám. 11. Projdete vstupem Bar u Čápa.